Welkom

 

De meeste dagelijkse dingen doen we op de automatische piloot. We zijn ons niet bewust dat we ze doen, maar doen ze omdat we dat nou eenmaal gewend zijn. Dit geldt ook voor wat we denken en voelen. Het zijn vaak onbewuste gedachten die ten grondslag liggen aan gepieker en onprettige gevoelens. We kunnen van patronen spreken als onze gewoonten diep geworteld en onbewust zijn.

Als we ons meer bewust zouden zijn van wat we doen, denken en voelen, treden de gevoelens en gedachten beter op de voorgrond en signaleren we de onprettige effecten ervan eerder. Onze gevoelens en gedachten worden dan sneller duidelijk en kunnen eenvoudiger omgebogen worden.

Ons leven is doorspekt van gebeurtenissen die we als onprettig ervaren. Deze onprettige ervaringen zorgen ervoor dat ons lichaam een stressreactie ontwikkeld. Als deze stressreacties langere tijd aanhouden, kunnen ze zich gaan uiten in de vorm van onzekerheid, angst, boosheid, overmatig piekeren, depressie of ziekten.

Stress is weliswaar niet te vermijden, maar onderzoek wijst uit dat vooral de wijze waarop we op de stressfactoren reageren, bepalend is voor het effect van deze factoren op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Mindfulness is een verzamelnaam van technieken, waarmee we beter inzichtelijk krijgen welke stressreacties we ervaren en met wat voor gedachten, gevoelens en emoties deze stressreacties gepaard gaan. Als we bewuster met onze gedachten en gevoelens omgaan, kunnen we anders leren omgaan met stress. Hierdoor ontstaat rust en ruimte in het hoofd en in het lichaam.